Bale Eğitimi

Doğru bir bale eğitimi ile;çocuğunuzun ruhsal,bedensel ve kültürel gelişimi sağlıklı bir biçimde gelişecektir.Seçeceği meslek ne olursa olsun,ona başarı ve mutluluk getirecek bir sorumluluk anlayışına küçük yaşta sahip olabilir.Bale,bu sorumluluk anlayışını;sevgi,hoşgörü ve estetik ile vermektedir.

T.C.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okulumuz; 8 seviyeli programın bitiminde, M.E.B. onaylı diploma vermektedir. Klasik müzik eşliğinde, zaman zaman canlı piyano ile yapılan bale dersleri öğrencilerin müzikal açıdan gelişmesini sağlamaktadır. İngiliz sistemi ile Vagonova sisteminde eğitim veren okulumuz, her yıl yapılan sene sonu resitalleri ile çocuklarımıza dansın büyülü dünyasının kapılarını açmaktadır. Çocuk pedagojisi formasyonlu, deneyimli ve profesyonel eğiticiler tarafından verilen derslerde; klasik müzik ve ritm çalışmaları, bale tekniği, estetik gibi konular ön plana çıkmaktadır..

KLASİK BALE

Eğitimimiz 4 yaşından itibaren başlamaktadır. 11-12 yaşlarına kadar da sınıflar açabiliyoruz.

Gayemiz, bütün öğrencilerimizi sadece balerin/balet olarak değil aynı zamanda sanatı bedeniyle bütünleştirebilen gençler yetiştirmektir. Klasik bale vücudu bir heykeltıraş gibi işleyerek; güzelleştirir. Vücuda duruş, yürüyüş bakımından estetiklik katar ve vücudun doğru kullanılmasını sağlar. Küçük yaşlarda başlanıldığı için çocukların sosyal gelişimi açısından da büyük katkıları bulunmaktadır. Verdiğimiz eğitimin sonunda öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı tasdikli diplomaya hak kazanırlar.

MODERN DANS

Modern dansın kökleri Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerine dayanmaktadır. Birinci Dünya Savaşından önceki on yılda Amerikalı ve Almanyalı dansçılar birbirlerinden habersiz olarak, bale geleneğine karşı çıkan yeni dans biçimleri geliştirdiler. Ancak daha sonra Amerikan ve Alman Modern Dans gelenekleri birbirlerini etkiledi ve yeni biçimlerin gelişmesine olanak sağladı. Amerika’nın yerlileri Kızılderililerin geleneksel dansları  ile Avrupa’nın salon dansları ile balesi bir araya getirildi ve Amerikan Modern dansı ortaya çıkarıldı. İlkel insanlardan günümüze kadar insanlar çeşitli nedenlerle dans etmiştir. Özellikle sözcüklerle anlatımın henüz oluşmadığı ilkel zamanlarda, insanlar sevinçlerini, kaygılarını, korkularını, başardıklarını va yaşadıklarını dans diliyle anlatmışlardır. Modern dansın amacı bu anlatıma başkalık getirmektir. Modern dans özünde bale ve müzik ten birçok ögeyi içermekle birlikte sadece vücutla  bir ifade yaratmaktadır. Örneğin balede kullanılan mimikler modern dansta çok nadir kullanılır.

Eski uygarlıklarda maske ile yapılan sahne gösterileri ile günümüz modern dansında yüz ifadesinin nötr konumu birbirine çok sıkı bağlıdır. Modern danstaki donuk ifade bir çeşit günümüz insanın taktığı maskeyi sembolize ediyor.

Sanatsal boyutu yoğun olarak ön planda tutulan bu dal, klasik baleden hareketle gelişen yeni birçok açılımla baleye de önemli yaklaşımlar katmıştır.

Modern Dans, kalıpların dışına çıkan ve yaratıcılığı ön plana alan, sanatçının kendinden bir şeyler katabildiği kompozisyonlar halindedir ve zaten bunu amaçlamaktadır. Baleden müzikten tiyatrodan kısacası sanatın her dalından her parçayı alarak bunları harmanlamaktadır.